A A A K K K
для людей з порушеннями зору

Державний навчальний заклад
"Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник"

Про відвідування занять

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник»

М.П. Коломієць

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок звільнення учнів від занять у державному навчальному закладі

 «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник».

 

Учень по поважній причині може залишити  заняття в ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» відповідно до:

  • письмового звернення  батьків, або осіб, які їх заміняють до керівництва навчальної групи,
  • заяви написаної учнем власноруч. 

Після надання відповідного звернення чи заяви з відома класного керівника або майстра виробничого навчання навчальної групи учень може бути звільнений від занять. На письмовому звернені чи заяві про звільнення від уроків резолюцію про дозвіл ставить керівник навчальної групи та заступник директора з виховної роботи. В подальшому про звільнення від уроків учня керівництвом навчальної групи повідомляється секретар навчальної частини, який ставить відповідну відмітку у спеціально заведеному журналі про облік учнів на заняттях.

У випадку, якщо учень самовільно залишив уроки теоретичного навчання, уроки виробничого навчання або має пропуски без поважних причин він зобов’язаний написати пояснення, а керівник навчальної групи написати доповідну на ім’я директора для подальшого вирішення питання про накладення стягнення на учня.

Пропущені заняття в подальшому учень зобов’язаний відпрацювати в позаурочний час з відповідною відміткою у журналі теоретичного та виробничого навчання.

До учнів, що мають систематичні пропуски занять без поважної причини можуть застосовуються такі заходи впливу як:

- попередження,

- догана,
- відрахування з навчального закладу.
Порядок накладання стягнення на учнів, відрахування з ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» встановлюється Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
З державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» учень, може бути відрахований за:
  - власним бажанням;
  - станом  здоров'я; 
  - переведенням,  за  його  згодою,  в  інший навчальний заклад; 
  - незадовільні успішність, поведінку;
  - невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
  - вироком суду, який набрав законної сили;
  - грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку  ліцею.

Учень при відрахуванні з ДНЗ « Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

     Законними підставами відсутності учнів на навчанні у ДНЗ « Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» є:

 - подання медичної довідки

 - письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють про причину відсутності учня на заняттях.

  Довідки та пояснення зберігаються в матеріалах місячних звітів у заступника директора з виховної роботи.

 

Нормативні джерела на підставі яких було розроблено положення про звільнення учнів від занять:

 

- Закон України "Про Освіту».

- Закон України «Про професійно - технічну освіту».

- Закон України «Про повну загально-середню освіту».

- Постанова КМУ від 12 квітня 2000 року «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».

- Статуту  ДНЗ « Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник».

- Правила для учнів ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора