A A A K K K
для людей з порушеннями зору

Державний навчальний заклад
"Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник"

Методична проблема ліцею: «Формування професійної компетентності здобувачів освіти засобами сучасних технологій навчання»

                          

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи у  ліцеї   є навчально-методичний кабінет. Навчально-методичний кабінет   складається з педкабінету, методкабінету, кабінету психологічного розвантаження і працює згідно плану роботи.

 

      У методичному кабінеті сконцентровано нормативно – плануючу документацію, методичну, навчальну, наукову і довідкову літературу; створено картотеку передового педагогічного та виробничого досвіду, напрацьовано багато методичних порад щодо планування та підготовки до уроку, організації самоосвіти, тощо.

     

 

Методичний кабінет оснащений комп’ютером, принтером, сканером, мультимедійним проектором, є веб-камера для скайп-спілкування. Для ефективної роботи методичної служби здійснено підключення до мережі Інтернет, що дозволяє працювати з електронною поштою, здійснювати пошук нормативно-правових документів, інформаційних даних, поповнювати інформацією ліцейний веб-сайт , тобто використовувати всі можливості мережі Інтернет.

       Діяльність методичного кабінету щороку планується на діагностичній основі, ставляться завдання щодо роботи над вирішенням єдиної методичної проблеми . Така організація роботи на діагностичній основі дає змогу виявити прогалини у роботі з педагогами і водночас визначити сильні сторони майстра виробничого навчання або викладача, накреслити шляхи їх зміцнення і розвитку. Структура методичної роботи включає взаємопов’язані та взаємодіючі елементи, що відповідають меті та завданням, які стоять перед навчальним закладом та втілюються у різних формах, методах і засобах. Форми організації методичної роботи в навчальному закладі досить динамічні. Загалом проводять її в індивідуальній, груповій і масовій формах.

       Розроблені методичні рекомендації для педагогічних працівників для підготовки до показових уроків, написання методичних розробок., по впровадженню інноваційних технологій в освітній процес навчального закладу.

Значний практичний ефект дають нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій, педчитань: круглі столи, проблемні семінари, практикуми, тренінги. Тематика і вибір форми роботи визначається за пропозиціями викладачів і майстрів в/н, а координує їх діяльність методист.  

Одним із пріоритетних методичних напрямів у діяльності   є робота з молодими спеціалістами.  

       Основна увага в роботі з малодосвідченими майстрами в/н, викладачами приділяється організації і методиці проведення уроків. Як показав аналіз анкетування, основні утруднення стосуються структури уроку, вибору оптимальних форм і методів на всіх його етапах.

Важливе місце в роботі методичного кабінету відведено вивченню, узагальненню і впровадженню передового педагогічного досвіду. Кабінет містить теоретичний матеріал з цього питання, папки з кращими набутками педагогів ліцею.

    Методичний кабінет забезпечує методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальноліцейних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходять засідання методичних рад,  інструктивно – методичні наради, засідання методичних комісій,  Школа передового педагогічного досвіду, огляди – конкурси виставки методичних напрацювань педагогів, здійснює роботу атестаційна комісії, педагогічні читання, семінари, тренінги, тощо.

 

Отже, методична робота у навчальному закладі спрямована на:

  • формування професійної компетентності;
  • залучення дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
  • збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
  • вироблення інноваційного стилю діяльності.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора