A A A K K K
для людей з порушеннями зору

Державний навчальний заклад
"Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник"

Положення про преміювання здобувачів освіти

Положення 

Про преміювання здобувачів освіти Державного навчального закладу

«Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник»

 

І. Загальні положення

  1. Дане положення розроблене з метою матеріальної зацікавленості та стимулювання здобувачів освіти ліцею, за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів.
  2. Положення про преміювання поширюється на здобувачів освіти ліцею, які навчаються за державним замовленням.
  3. Положення про преміювання здобувачів освіти розробляється в навчальному закладі, затверджується директором ліцею та погоджується з профспілковим комітетом учнів та розглядається на учнівській раді.
  4. Преміювання здобувачів освіти ліцею, які навчаються за державним замовленням, здійснюється на підставі: протоколу групових зборів, клопотання керівників групи, рішення стипендіальної комісії,  наказу керівника навчального закладу. Відповідальність за достовірність поданої інформації у протоколах групових зборів та клопотаннях   несуть керівники груп.
  5. Дане положення розроблене на основі Закону України «Про освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 р.  № 882.

 

ІІ. Визначення претендентів на преміювання.

  1. При наявності  стипендіального фонду преміювати здобувачів освіти ліцею за успіхи у навчанні, участь у громадській та спортивній діяльності навчального закладу, позаурочній роботі, зайняті призові місця на міських та обласних конкурсах різної тематики, за участь в профорієнтаційній роботі.

2.2. Проводяться збори навчальних груп , де обговорюється розмір премії  кожному здобувачу освіти.

2.3. Розміри премії визначаються згідно критеріїв преміювання  здобувачів освіти

       -   успішність навчання, поведінка;

        -   вчасне та повне виконання навчальних планів та програм;

        -   виконання плану виробничої діяльності;

        -   участь у конкурсах, виставках, олімпіадах, художній самодіяльності,

            спортивно – масові роботі, святкових заходах ліцею;

        -   дотримання правил з охорони праці;

        -   участь у профорієнтаційній роботі;

        -   участь в учнівському самоврядуванні;

        -   участь у волонтерській роботі;

        -   поновлення та поповнення майстерень,матеріально –   

технічної бази ліцею;

        -   організація дозвілля здобувачів освіти;

        -   участь в гуртковій роботі.

  1. За середній розмір премії береться середнє арифметичне від суми   наявних коштів у стипендіальному фонді та кількість здобувачів освіти які навчаються на державній формі навчання денного відділення, але не більше розміру однієї  звичайної академічної стипендії.

2.4.1. Здобувачам освіти професійного ліцею  може бути знижено або повністю знято премію  за:

 • систематичні пропуски занять без поважних причин;
 • за незадовільну успішність та незадовільну поведінку;
 • за наявність правопорушень;
 • за невиконання навчального плану та програми;
 • за перебування на обліку у кримінальній поліції у справах дітей;
 • за вживання спиртних напоїв та наркотичних засобів;
 • невиконання плану виробничої діяльності;
 • пошкодження обладнання навчального закладу;
 • систематичне запізнення на заняття.
   1. При умові виправлення незадовільної  поведінки та за клопотанням  керівників групи здобувачам освіти може бути нараховано премію в розмірах  встановлених груповими зборами.

 

ІІІ. Порядок нарахування премії.

  1. На основі протоколу групових зборів і клопотання керівників навчальних групи стипендіальна комісія розглядає персональний розмір премії  кожному здобувачу освіти і виносить рішення.
  2. Згідно протоколу засідання стипендіальної комісії видається наказ по професійному ліцею на преміювання з вказаним розміром премії кожному здобувачу освіти.

ІV. Виплата премії.

4.1. Проводиться нарахування премії згідно наказу по ліцею.

  1. Проводяться відрахування 0,5% від суми премії до учнівського профкому Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник».
  2. Проводиться відрахування  18% прибуткового податку від суми премії.
  3. Премія перераховується на карткові рахунки до банку, який обслуговує

          професійний ліцей.

 

Перелік документів :

 1. Закон України «Про освіту»,
 2. Закон України «Про професійно-технічну освіту»,
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004року  № 882.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора