A A A K K K
для людей з порушеннями зору

Державний навчальний заклад
"Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник"

Професійно-практична підготовка

Професійно-практична підготовка здобувачів освіти  ліцею складається з виробничого навчання та виробничої практики і здійснюється відповідно до Державних стандартів, робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти. 

Основними документами планування процесу виробничого навчання в ліцеї є: перелік навчально-виробничих робіт, план виробничого навчання групи,  план навчально-виробничої діяльності.   

Сплановане та організоване  виробниче навчання  в ліцеї спрямовує та забезпечує умови для раціонального використання приміщень та обладнання з метою надходження додаткових коштів для покращення та оновлення матеріально-технічної бази ліцею.

Усі форми професійно-практичної підготовки здобувачів освіти здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, а саме виготовленням швейних  та кондитерських виробів. Крім того усі ремонтні роботи в ліцеї виконують здобувачі освіти груп під керівництвом майстрів виробничого навчання, використовуючи сучасні будівельні матеріали.

В умовах високорозвиненого виробництва, оснащеного складною технікою, високими виробничими технологіями, особливу актуальність набуває максимальне наближення оснащення навчально-виробничих майстерень в ліцеї до умов сучасного виробництва та відповідність наступним вимогам:

  • виконання санітарно-гігієнічних вимог; вимог ОП;
  • організації робочих місць здобувачів освіти;
  • організації робочого місця майстра в/н;
  • оснащення майстерні обладнанням, інструментами, пристосуваннями;
  • розміщення і зберігання навчального обладнання;
  • оформлення інтер'єру (у тому числі зразками робіт, виконаними майстрами в/н, і виставки робіт здобувачів освіти);
  • оснащення майстерень методичними та дидактичними матеріалами, ТЗН;
  • наявність документації майстерні;
  • наявність паспорта майстерні та паспорта комплексного методичного забезпечення професії, плану роботи майстерні на навчальний рік.

 

Дуальна форма навчання

Однією з перспективних форм організації навчального процесу в ліцеї є упровадження елементів дуальної форми навчання, суть якої полягає у паралельному навчанні здобувачів освіти у навчальному закладі та на підприємстві, що  дозволяє здобувачам освіти не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств, установ, організацій. 

У 2021-2022 навчальному році виробниче навчання з впровадження елементів дуальної форми навчання проводитися у 3 навчальних групах  за професією «офіціант».

 

 

Виробнича практика

Виробнича практика – це важлива частина підготовки кваліфікованих робітників.

Організація виробничої практики в ліцеї здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження здобувачами освіти (слухачами) ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами  від 27.08.2010 р. № 770 , наказу МОН України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ».

Проходження здобувач освіти   ліцею виробничої практики реалізується в відповідності до навчальних програм та проходить на робочих місцях підприємств, установ та організацій м. Хмільника та Хмільницького р-ну, які оснащені сучасними обладнаннями, технікою і забезпечують оволодіння сучасними методами і формами організації праці в галузі їх майбутньої професії.

Перед початком виробничого навчання та виробничої практики в ліцеї видається наказ про персональний розподіл здобувачів освіти на робочі місця.

Ліцей та підприємство, що надає робочі місця, не пізніше чим за два тижні до початку виробничого навчання та виробничої практики, укладають договір про надання робочих місць для проходження здобувачами освіти виробничої практики, складають акт обстеження робочих місць для проходження виробничої практики учнів.

Відповідно до укладених договорів на проходження виробничої практики у всіх підприємствах та організаціях призначені працівники, відповідальні за проходження здобувачами освіти практики на підприємстві, видані накази про зарахування учнів на практику.

По кожній групі з кожної професії відповідно до типового навчального плану та програми згідно Державних стандартів, розроблено детальні програми виробничої практики, розглянуто та затверджено на засіданнях методичних комісій, погоджено з підприємствами, базами практики. Для контролю за проходженням виробничої практики у всіх групах складені відповідні графіки, ведуться журнали контролю за проходженням практики.

Виробничу практику здобувачі освіти по професії «муляр, штукатур, лицювальник- плиточник» проходять в ТОВ «Подолпромторг», ПАТ «Лілея», ЗАТ «Хмільникмеблі», Обласна фізіотерапевтична лікарня, ЦВКС «Хмільник», ТОВ «Поділля», ЦРЛ, КП «Хмільницький ЖЕК». Під керівництвом спеціалістів підприємств здобувачі освіти під час виробничої практики засвоюють прийоми роботи з екологічно безпечними матеріалами.

Виробничу  практику здобувачі освіти професії «швачка, кравець» проходять у СПД ФОП Скоробогач, ПП «Інтер- текст», мале приватне підприємство «Гравіс»,ТОВ «Побутові послуги», ПП Звєрєв. Адміністрація підприємств організовує професійні екскурсії, надає здобувачам освіти платні робочі місця під час проходження виробничої практики.

Виробничу практику з професії «кухар; офіціант» здобувачі освіти проходять в сучасних  ресторанах  «Лісний», «Аіст», «Ольгерд», «Дежавю», в санаторіях МЦРЗ, «Березовий гай», ЦВКС «Хмільник», Обласна фізіотерапевтична лікарня, ПАТ «Харчування» та ін. На сьогоднішній день випускники ліцею успішно працюють на даних підприємствах.

Виробничу практику з професії «офісний службовець (бухгалтер), контролер-касир» здобувачі освіти проходять в ПП Болбат С.В., АПНВП «Візит», ТОВ «Подолпромторг», ФОП Карпенко І.Б., СПД Сай С.П.. ТОВ-НВП "АРГОН", магазин "Кошик" та ін.

Тривалість роботи здобувачів освіти під час проходження виробничої практики відповідає часу, визначеного навчальними планами, програмами, і не перевищує тривалість робочого часу, встановленого законодавством.

Здобувачі освіти, які проходять виробничу практику на підприємствах, установах і організаціях забезпечені робочими місцями з необхідним обладнанням, інструментами, пристроями, матеріалами, нормативною документацією. Відгуки підприємств, організацій та установ щодо роботи учнів на практиці позитивні.

 

Державна кваліфікаційна атестація

Виробнича практика здобувачів освіти ліцею завершується виконанням пробної кваліфікаційної роботи. Завдання пробних кваліфікаційних робіт розроблені відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, схвалені на засіданнях методичних комісій за професіями, затверджені директором ліцею та погоджені з підприємствами-замовниками робітничих кадрів. Відповідно до переліків кваліфікаційних робіт на кожного здобувача освіти оформлені наряди на виконання пробних кваліфікаційних робіт із зазначення норм часу на виконання роботи та фактично витраченого часу на роботу. Для проведення пробних кваліфікаційних робіт у ліцеї видається наказ по ліцею, складається графік проведення, залучаються провідні спеціалісти підприємств м. Хмільника. Кваліфікаційні пробні роботи проводяться на підприємствах-базах практики згідно графіка.

Кваліфікаційні пробні роботи виконуються здобувачами освіти ліцею самостійно на спеціально визначених робочих місцях на підприємствах, установах, організаціях, де вони проходили   виробничу практику або, як виняток, в майстернях ліцею та оформляються протоколами.

Для проведення кваліфікаційних пробних робіт підбираються характерні для даної професії і підприємств–замовників підготовки кадрів роботи і вироби відповідно до рівня кваліфікації, передбаченого освітньо-кваліфікаційною характеристикою та технологічними вимогами, що діють на даному підприємстві чи в сфері послуг.

Здобувачам освіти повідомляється порядок і умови виконання кваліфікаційної пробної роботи, видається необхідна технічна та технологічна документація.   

Державна кваліфікаційна атестація в ліцеї – це завершальний етап навчально-виробничого  процесу. Вона проводиться державною кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом по ліцею.

Державна кваліфікаційна комісія проводить засідання в терміни, визначені робочими навчальними планами та розкладом проведення державної кваліфікаційної атестації.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора