A A A K K K
для людей з порушеннями зору

Державний навчальний заклад
"Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник"

Офісний службовець (бухгалтерія); контролер-касир

Професія «Офісний службовець (бухгалтерія); контролер-касир»   

В умовах високорозвиненої системи товарно-ринкових відносин і процвітання різних форм бізнесу потреба в кваліфікованих працівниках, що спеціалізуються на виконанні бухгалтерського обліку, росте з кожним днем. Важливо відзначити, що бухгалтер – це не просто співробітник фінансового відділу підприємства, це найважливіший елемент контролю правильності і матеріальної стійкості всього бізнесового механізму.

Робота бухгалтера багатогранна і вимагає великого спектра умінь. До компетенції такого працівника входить облік і контроль основних, господарських, товарно-матеріальних засобів підприємства, витрат на виробництво і реалізацію товарів, що випускаються, а також різні операції в стосунках із замовниками. Таким чином, бухгалтер – це своєрідний контролер всієї фінансової діяльності підприємства, покликаний створювати оптимальні комбінації матеріальних витрат з метою отримання найбільшої вигоди.

У нашому ліцеї вчать не тільки азам бухгалтерського обліку, а й досконалому володінню комп’ютером. Навчитись працювати на комп’ютерах можна також на курсах "Оператор комп’ютерного набору", що діють у нашому ліцеї. 

  

Історія виникнення професії «бухгалтер»

 

Поняття господарського обліку є досить широким і багатогранним. Воно передусім пов’язано з господарською діяльністю людей. Необхідність в обліку виникла в глибоку давнину, в процесі матеріального виробництва на певному рівні розвитку людства, а господарська діяльність сприяла його поширенню.

6000 років до нашої ери люди почали вести безперервне господарство. Бухгалтерський облік виник, як практична діяльність. Понад 5000 років тому назад виникла перша книга по бухгалтерському обліку.

Бухгалтерський облік розвивався під дією зовнішніх причин, необхідності вести господарство внутрішньо (саморозвиток). Для виникнення бухгалтерського обліку були необхідні два головних фактори:

1.Господарство повинно досягти значних розмірів.

2.Виникнення алфавіту, елементів арифметики.

В той час був розвинутий бухгалтерський облік і кожних два роки проводилась інвентаризація всього майна. В древньому Єгипті зародилось ведення обліку на окремих листках папірусу.

В 2200 році до нашої ери виникли перші закони бухгалтерського обліку. У Вавилоні бухгалтерів називали очима і вухами. В 1915 році був знайдений перший бухгалтерський документ (Папірус Закону).

В період первіснообщинного ладу господарський облік являв собою певну систему.

Господарський облік, а саме в напрямі розвитку бухгалтерського обліку, особливо посилюється при розвитку обміну. Обмін породжує подвійний запис як відображення вибуття одного продукту і появу іншого. Історичні пам’ятники залишили нам дані, які дають можливість зробити висновки про наявність і характер господарського обліку в різних країнах стародавнього світу, особливо в тих, де розвивалась торгівля.

В Єгипті в ІV-ІІІ тисячоліттях до нашої ери вже використовувався облік, а в ХІV ст. до нашої ери зароджується державне рахівництво. Особи, які займались державним рахівництвом, проходили підготовку в спеціальних школах під керівництвом і наглядом жерців.

Стародавній Вавилон теж був місцем розвитку господарського обліку. Він був величезним торговим центром, де зустрічались купці Сходу (з Індії) і Заходу (Єгипту, Фінікії та інших країн). Тут виникла й банківська справа. Наприклад, у VІІІ ст. до нашої ери там існував банк – Ігібі, який проводив чимало банківських операцій. Це вимагало певної системи обліку.

У Стародавній Греції найбільшим банківським закладом був Дельфійський храм, де проводився детальний облік усіх операцій. Особливо розвинувся облік у Стародавньому Римі. Ним займались спеціальні особи – табуляції.

Ще за часів Юлія Цезаря римляни вели особливу книгу «Імперських рахунків» для обліку державного майна, а також виконання кошторису асигнувань на певні витрати згідно із статтями.

В Римі було введено дві книги:

1.Усі записи, які велись кожного дня – «Меморіал».

2.Масовий облік вівся тільки в грошовій формі.

Пізніше з’явилась третя книга: Прихід (прибуток) записувався зліва; вихід (витрати) записувалися справа. З’явилися такі терміни як: кредит – він винен, дебет – він вірив.

У раннє середньовіччя, коли церква нагромадила значні багатства, вела велике й складне господарство, була центром розвитку освіти, облік удосконалюється саме завдяки їй.

При папському дворі в ХІ ст. введена посада головного рахівника, в обов’язки якого входило спостереження за обліком папського майна й перевірка звітності, що надходила з різних місць. У ХІV ст. затверджена спеціальна «апостольська камера» з 12 членів. На цю камеру був покладений обов’язок управляти всім майном і фінансами папського двору, а також здійснювати облік й звітність. Надалі церква почала займатись банківською справою, що спонукало до необхідності розвитку організованого обліку.

Формуванню бухгалтерського обліку сприяв інтенсивний розвиток торгівлі, зокрема у великих італійських містах – Генуї, Венеції та інших, а потім і її розширення після відкриття Америки, шляхів до Індії. Термін «бухгалтер» (звідси й бухгалтерія) з’явився в середні віки. Імператор Максиміліан у 1499 р. зажадав, щоб в його камері в Інсбруку  був надійний і мудрий писар, який міг би вести книги і називався «бухгалтером». Першим таким бухгалтером був Христофор Штефер. У ХV ст. бухгалтерський облік зацікавлює вчених. Перша праця з бухгалтерського обліку написана в Неаполі в 1458 р. Бенедиктом «Про торгівлю й досконального купця». Але ця праця була надрукована тільки в 1573 р., хоча потім перевидавалась і перекладалась кілька разів.

Великою популярністю користувалась книга Луки Пачолі «Трактат про записи», видана в 1494 р.

В Україні перші відомості про облік сягають ХІ ст., тобто часу існування Київської Русі.

Історія України Михайла Грушевського дає можливість певною мірою простежити етапи розвитку господарського обліку окремих князівств литовсько-польської доби, козаччини, періоду українського відродження. Зокрема, розвиток книгодрукування в ХVI ст. у Львові, Острозі сприяв відкриттю українських шкіл. Незважаючи на те, що література й уся шкільна наука мала виразний релігійний характер, поряд з’явилась література про ведення торгівлі й господарства. У Львові та інших містах Західної України відкривались так звані «гендлеві школи». Після того як Західна Україна була приєднана до Австро-Угорщини, а інша частина залишилася в складі Росії, господарський облік України формувався під впливом цих імперій.

У Росії майже до кінця ХІХ ст. облік зберігся в тому вигляді, яким він був викладений в книзі Луки Пачолі. В переробці Імена книга була видана під назвою «Ключ комерції» в 1783 р.

В Австро-Угорській імперії й відповідно в Західній Україні облік формувався під впливом Е.Дегранжа, який в 1795 р. у Франції написав працю, де виклав основні положення теорії бухгалтерського обліку. В ХІХ ст. італійський автор Д.Чербоні завершив працю, розпочату Е.Дегранжем. У цей час виходять праці таких вчених, як К.Леоте, А.Гільбо, І.Шер та ін.

З розвитком суспільства, особливо в умовах капіталізму і ринкової економіки, потреба в обліку постійно зростає. Таким чином, зміст і завдання господарського обліку зумовлюється способом суспільного виробництва і залежить від рівня розвитку продуктивних сил і характеру виробничих відносин. Господарський облік визначається особливостями того соціально-економічного ладу, процеси якого він відображав і контролює.

З ХVІІ – ХІХ ст. бухгалтерський облік особливо починає розвиватись і Італії, основоположник Франческо Віне. В кінці ХІХ ст. з практики вже виділилась теорія, з’явились перші обчислювальні апарати, виділилась статистика. У 1944 р. був затверджений герб бухгалтера.

Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств і організацій.

Прийнятий 16 липня 1999 року Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відкриває шлях до перетворення бухгалтерського обліку в реальний інструмент управління. Це у свою чергу, підвищує вимоги до бухгалтерів, менеджерів, підприємців, аудиторів. Тому важливим напрямком реформування бухгалтерського обліку в Україні є підготовка, перепідготовка та підвищення рівня кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку.

У зв’язку із цим одним із заходів, передбачених Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів затвердженою Постановою кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року № 1706, є розробка і видання навчально-методичної літератури, яка висвітлює нову систему бухгалтерського обліку в Україні.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора